Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Seminár - Zelené verejné obstarávanie

Zelená uplatňovaniu environmentálnych charakteristík v procesoch verejného obstarávania! 

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR Vás srdečne pozvajú na bezplatný odborný seminár, ktorého cieľom je predovšetkým informovať o možnostiach uplatňovania zeleného verejného obstarávania, vzdelávať a zároveň podnietiť záujem verejnosti k vyššej miere uplatňovania environmentálnych charakteristík v procesoch verejného obstarávania.

 

Termín a miesto konania seminárov: 22.5. Bratislava, 24.5. Banská Bystrica, 29.5. Trenčín, 6.6. Košice.

Pre viac informácií navštívte: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie-gpp/seminare.html