Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020

Európska komisia zverejnila očakávaný Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. Bližšie informácie k Pracovnému programu na roky 2018-2020 sú k dispozícii tu.

Nový Pracovný program Horizont 2020 obsahuje 17 tematických častí, ku ktorým sú zverejnené príslušné výzvy na predkladanie návrhov a témy v rámci jednotlivých výziev pre udeľovanie grantov.

V tej súvislosti dávame do pozornosti Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny (SC5), ktorý sa uskutoční 16. novembra 2017 od 9:00 - 14:00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava. Na informačnom dni budú zástupcami Európskej komisie okrem nového Pracovného programu a výziev na obdobie 2018 – 2020 prezentované aj úspešné slovenské projekty. Program podujatia je k dispozícii na linku: Program informačného dňa.