Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Pozvánka na školenie k novele zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.

Pozvánka na školenie

k novele zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.

Miesto konania: Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Termín konania: 30. október 2017
Čas konania: 9:30 – 13:00, podľa potreby dlhšie
Cieľ školenia:Poskytnúť aktuálne informácie o legislatívnych predpisoch, praktické rady a riešenia v oblasti biopalív a biokvapalín
Cieľová skupina: Zamestnanci podnikov pracujúci v oblasti biopalív a biokvapalín

 

Program:

 

Zákon č. 181/2017 Z.z. a vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 191/2017 Z.z.
Plnenie zákonov v praxi
Najčastejšie problémy a ich riešenie
Diskusia

Prednášajúci: Ing. Lenka Malatinská – MŽP SR
Ing. Gabriela Stolárová – Ekodent, s.r.o.
Ing. Milan Tóth - SGS SLOVAKIA SPOL. S R.O.
Mgr. Lenka Zetochová - SHMÚ

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Zetochová, ☎.: 02/59415 217, +421 905 530 899,
e-mail: lenka.zetochova@shmu.sk, biopaliva@shmu.sk

 

Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:

 

1. Záväznú prihlášku pošlite najneskôr do 20. októbra 2017 na emailovú adresu: lenka.zetochova@shmu.sk
2. Registrácia účastníkov: v deň konania odborného seminára v čase od 9.00 h.
3. Ako nás nájdete:
Hlavná stanica – SHMÚ
Z Hlavnej stanice trolejbus 201 a 210 a autobus 61. Na zastávke Karpatská vystúpite a prejdete na druhu stranu na trolejbusovú zastávku 203 Šancová. Vystúpite na Husovej. Pozor, zastávka je na znamenie.
Mlynské Nivy – SHMÚ
Z autobusovej stanice trolejbus 210. Na zastávke Karpatská vystúpite a prejdete na zastávku Šancová na 203. Vystúpite na Husovej. Pozor, zastávka je na znamenie.

 

Stiahnite si záväznú prihlášku