Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo

V Bratislave sa 6. až 7. septembra uskutoční najvýznamnejšie medzinárodné podujatie, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Konferencia „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ začína v utorok (6. 9.) o 9:30 v hoteli Saffron.

Tlačová konferencia je naplánovaná na 12:00. Okrem ministra životného SR prostredia Lászlóa Sólymosa na nej vystúpia podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov Karmenu Vella, nórsky minister pre zmenu klímy a životné prostredie Vidar Helgesen, výkonný riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx a zástupca generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamaki.

Okrem samotných diskusií dvojdňových diskusií sú pripravené sprievodné podujatia. Ide o detskú súťaž „Zelený svet“, fotografickú súťaž „Moje Mesto“, panelové prezentácie príkladov inovatívnych firiem zo Slovenska, ako aj propagáciu aktivít a činnosti partnerov konferencie a zaujímavých slovenských startupov.

Ministerstvo životného prostredia pri príprave programu tohto vlajkového podujatia spolupracovalo s partnermi z Európskej komisie, Európskej environmentálnej agentúry, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, zástupcami univerzít a občianskej spoločnosti a rezortnými organizáciami ministerstva.

Odbor komunikácie MŽP SR