Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatia Slovenského banského múzea

Pozývame Vás do Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici na nami organizované podujatia v mesiaci máj 2018:
,,Ekodielnička-tvorivé dielne ”, Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku,SNP 25, Handlová,máj-jún 2018, program www.muzeumbs.sk
,,Geobádateľňa pre všetkých ”, Berggericht-Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica,
máj-jún 2018, vždy v stredu o 13:00 hod., program www.muzeumbs.sk
,,Noc múzeí a galérií ”,Banská Štiavnica a Handlová,19. máj 2018, od 16:00-22:00 hod., program www.muzeumbs.sk
,,Festival kumštu remesla a zábavy ”, Starý zámok,Banská Štiavnica,25.-26. máj 2018, od 9:00-18:00 hod., program www.muzeumbs.sk

Aktuálny Program výstav:
,,Kabinet ilustrácie V.”, Galéria Jozefa Kollára,Nám. Sv. Trojice 8,Banská Štiavnica, do 6. júla 2018
,,MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS”, Galéria Jozefa Kollára,Nám. Sv. Trojice 8,Banská Štiavnica, do 3.júna 2018
,,Neobyčajné príbehy obyčajných vecí ”, Starý zámok,Starozámocká 12,Banská Štiavnica, dlhodobá výstava
,,Osobnosti I.”, Starý zámok,Starozámocká 12,Banská Štiavnica, dlhodobá výstava