Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Poďakovanie za účasť na hodnotiacej misii (22.-23.08.2017) v Národnom parku Poloniny

V súvislosti s konaním hodnotiacej misie nezávislého experta Rady Európy Prof. Ushera v dňoch 22.-23.08.2017 v Národnom parku Poloniny (NP Poloniny) ďakujeme zúčastneným za aktívnu pomoc na programe, ktorý koordinovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR):
Ing. Peter Šiška, riaditeľ Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
Ing. Ján Hrabovčin, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
Mária Bobríková, starostka, Topoľa
Vasiľ Dinič, starosta, Nová Sedlica
Ing. Ján Holinka, starosta, Ulič
Mgr. Michal Kruľ, člen výboru, Pasienkové spoločenstvo – pozemkové spoločenstvo Veľká Poľana
Ladislav Ladomirjak, starosta, Zboj
Ing. Róbert Latta, predseda LPUS PS Zvala
Ján Lempeľ, predseda LPUPS Ruské
Miroslav Oharčák, predseda LPUPS Smolník
Martin Riľak, starosta, Ruský Potok
Jana Sidorová, starostka, Obec Kolbasov
Milan Sičák, starosta, Uličské Krivé

Oficiálne závery misie predloží expert Rady Európy v októbri 2017 priamo Sekretariátu Rady Európy v Štrasburgu, v prílohe si dovoľujeme Vám zaslať súhrn a rámcové závery misie. Aktuálnou prioritou je ukončenie prípravy projektu ŠOP SR do plánovanej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý bude premietnutý do materiálu na rokovanie vlády Slovenskej republiky nadväzujúcom na materiál schválený dňa 16.08.2017.
Ďakujeme za Vašu podporu. S pozdravom
Mgr. Milan Chrenko, MSc.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny