Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oznam o zriadení Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výzvy zo dňa 1. júla 2016 na zriadenie Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov boli zriadené nasledovné Koordinačné centrá:

KC elektroodpad, družstvo, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava - Ružinov

KC OBALY, družstvo, so sídlom Bohrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Koordinačné centrum pre staré vozidlá, so sídlom Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto