Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Upozornenie pre výrobcov vyhradených výrobkov

Ministerstvo životného prostredia SR do vzniku koordinačného centra zriadilo podľa § 31 od. 11 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu. Tel. číslo: 02 5956 2261 a email: odpady@enviro.gov.sk.

 

Súvisiace odkazy