Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oznam o pripomienkovaní metodickej príručky k preprave elektroodpadu a elektrozariadení

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva si Vás dovoľuje informovať, že do 31. 12. 2016 je možné zaslať pripomienky k dokumentu Correspondents’ Guidelines No. 1 on Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and of used Electrical and Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEE (rtf, 604 kB). Predmetný návrh dokumentu bol predbežne schválený na stretnutí korešpondentov 12. 9. 2016 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.

Finálne schválenie sa uskutoční písomnou procedúrou korešpondentov. Svoje pripomienky, prosíme, posielajte na adresu Európskej komisie , a v kópii na adresu notification@enviro.gov.sk.