Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ako funguje nový odpadový systém?

Dlhé roky sme na Slovensku k nakladaniu s odpadom pristupovali solidárne. Na riešenie sme sa skladali všetci. Ak občan poctivo triedil alebo produkoval menej zmesového odpadu, tak odmenou mu bol maximálne dobrý pocit. Preto sa minulý rok zmenil prístup k odpadu. A presadilo sa dôsledné uplatňovanie princípu k odpadom - znečisťovateľ platí.

V praxi to znamená, že náklady na triedený odpad nesie výrobca – ten kto ho uviedol na trh. Ak výrobca párkov uviedol na trh za rok desať plastových vaničiek, musí finančne zaistiť zhodnotenie desiatich plastových vaničiek na párky. Ani menej ani viac.

Na druhej strane obciam a mestám odpadli náklady na zber, prepravu a triedenie zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje tzv. Rozšírená zodpovednosť výrobcov. Tieto vytriedené zložky totiž platia výrobcovia. Samosprávam ostávajú len náklady na zmesový a biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Výsledok? Obce a jej obyvatelia by mali byť motivovaní (vyslovene ekonomicky) viac triediť a produkovať menej zmesového odpadu. Čím menej odpadu bude v čiernych nádobách, tým nižšie sú náklady pre samosprávu.

Tlačová správa