Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Norbert Kurilla sa v Helsinkách zúčastnil celosvetového fóra k obehovej ekonomike

Štátny tajomník MŽP SR N. Kurilla sa v dňoch 5. – 6. júna 2017 vo fínskych Helsinkách zúčastnil prvého celosvetového fóra k obehovej ekonomike – World Circular Economy Forum 2017. Vyše 1700 zástupcov medzinárodných organizácií, inštitúcií, vlád, národných parlamentov, priemyslu, inovačných spoločností, miest, mimovládnych organizácií z viac ako 100 krajín celého sveta diskutovalo o výzvach, prínosoch obehovej ekonomiky a možných riešeniach, ktoré by urýchlili prechod na obehovú ekonomiku.

Závery konferencie podčiarkli úlohu obehovej ekonomiky pre plnenie cieľov rozvojovej AGENDY 2030, prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku a boj s klimatickými zmenami, znižovanie jednak nárokov na prírodné zdroje, ale aj znečistenie životného prostredia.

Paralelne s týmito pozitívnymi environmentálnymi a sociálnymi dopadmi je pridanou hodnotou tvorba nových pracovných miest a ekonomický rast. Regulácia, ekonomické nástroje, investície do inovácií a nových podnikateľských modelov boli definované ako hlavné nástroje pre podporu obehovej ekonomiky pri aktívnej účasti kľúčových aktérov, ktorými sú okrem národných vlád, podnikateľské subjekty a mestá. Téma obehovej ekonomiky bude silne rezonovať počas fínskeho predsedníctva v Rade EÚ (II. polrok 2019).

Konferencia, ktorá bola organizovaná fínskym Ministerstvom pre bývanie, energetiku a životné prostredie a Fínskym fondom pre budúcnosť - SITRA, založeným pred 50 rokmi fínskym parlamentom, mala mimoriadne vysokú úroveň, ponúkla mnoho inovatívnych prístupov k prezentácií a interaktívnej diskusii v rámci viacerých paralelných panelov a sprievodných podujatí.

Okrem tohto dvojdňového programu absolvoval Kurilla hneď niekoľko bilaterálnych rokovaní, na ktorých okrem politikov nechýbali ani zástupcovia rôznych spoločností a organizácií.