Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.

Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Juhovýchodná Európa bude v priebehu mesiaca december 2013 – február 2014 realizovať Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.

V prípade záujmu o účasť na informačnom dni zašlite svoje kontaktné údaje na emailovú adresu: v štruktúre:

  • názov inštitúcie 
  • meno 
  • emailová adresa 
  • telefónne číslo 

Týmto budete zaradený do databázy účastníkov a bude Vám zaslaná pozvánka.