Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Najväčšia vodárenská nádrž na Slovensku

Najväčšia vodárenská nádrž na Slovensku a najdôležitejšia zásobáreň pitnej vody pre východné Slovensko – Starina má 25 rokov. Pri tejto príležitosti pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (ďalej iba „MŽP SR“), Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., výstavu v priestoroch MŽP SR v Bratislave.
Cieľom výstavy je pripomenúť význam, históriu výstavby a prevádzky vodnej nádrže počas 25 rokov jej existencie.

V pondelok 11. augusta výstavu otvorili štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský technicko–prevádzkový riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Virág a prezident Asociácie vodárenských spoločností a generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislav Hreha.

Výstava je k dispozícii verejnosti do piatka 28. augusta 2014 v čase od 10:00 do 14:00.