Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Medzinárodné stretnutie zástupcov Európskej environmentálnej agentúry

V dňoch od 25.9.2017-28.9.2019 sa v Bratislave koná medzinárodné stretnutie zástupcov Európskej environmentálnej agentúry (EEA), členov siete Národných referenčných centier pre výhľadové štúdie (NRC FLIS) a Národných správ o stave životného prostredia (NRC SoE)  siete  Eionet (Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete). Podujatie, ktorého sa zúčastňuje viac ako 80 expertov z 33 krajín, je organizované Európskou environmentálnou agentúrou v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Cieľom worskopu je vzájomná výmena skúseností v prístupoch k hodnoteniu stavu životného prostredia, nových trendov v poskytovaní environmentánych informácií, posilnenie spolupráce medzi krajinami a diskusia o príprave a obsahu kľúčovej hodnotiacej správy Európskej environmentálnej agentúry  Životné prostredie Európy – stav a perspektívy 2020 (SOER 2020).

Počas konania podujatia prebehli bilaterálne konzultácie medzi štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia SR Norbertom Kurillom a riaditeľom sekcie integrovaného environmentálneho hodnotenia EEA Jockom Martinom, počas ktorého boli prediskutované otázky týkajúce sa hodnotenia stavu životného prostredia v SR, spolupráce medzi MŽP SR a EEA, možnej podpory EEA pri budovaní analytických kapacít rezortu a posilnenia využitia expertízy slovenských expertov v aktivitách EEA.