Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Medzinárodná konferencia Životné prostredie miest

SAŽP organizuje na budúci týždeň v utorok (28. 11. 2017) v Žiline už 8. ročník Medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest s podtitulom Silné mesto pre lepší život.

Konferenciu uzavrie večerná slávnosť, počas ktorej budú odovzdané ceny víťazným mestám prvého ročníka súťaže Enviromesto 2017. Tú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 20. septembra 2017 v oblastiach Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; Mestská mobilita a Adaptácia na zmeny klímy a v kategóriách Aktívna samospráva, Originálna aktivita a Trvalé opatrenie. Do súťaže Enviromesto sa prihlásilo 14 miest a jej cieľom je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. 

Viac informácií o súťaži nájdete na http://www.sazp.sk/novinky/konferencia-zivotne-prostredie-miest.html.