Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informačná konferencia programu LIFE

Pre program LIFE je rok 2017 veľmi významný. V celej Európe sa oslavuje jeho 25. výročie a pripomínajú sa jeho prvé kroky a doterajšie úspechy.
Vo štvrtok 22. júna 2017 sa za účasti ministra životného prostredia uskutočnila informačná konferencia „LIFE Infoday 2017“. Do organizácie sa okrem ministerstva životného prostredia zapojila aj Výkonná agentúra Európskej komisie pre malé a stredné podniky (EASME) spolu s konzorciom NEEMO, zodpovedným za monitorovanie projektov programu LIFE.
Na „LIFE Infoday“ sa aktívne zúčastnili tiež zahraniční hostia, Milina Schumannova z Európskej komisie a Máté Olti z Deloitte Maďarsko. Počas konferencie bola predstavená výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant pre rok 2017 určená pre všetky typy žiadateľov a projektov a odzneli ďalšie zaujímavé informácie.
Prezentácie na stiahnutie sú dostupné na tomto odkaze:
http://www.minzp.sk/sluzby/moznosti-financovania-projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vyzvy-ek-ramci-programu-life/