Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácia pre odbornú verejnosť - príprava Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 - predĺžený termín

(predĺžený termín na zaslanie odpovede)

Zapojte sa do prípravy Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 pre vybrané sektory ekonomických činností. Pošlite nám do 11. mája 2018 odpovede na naše otázky, ako aj svoje nápady, podnety, odporúčania o ktorých si myslíte, že by nemali v základných pilieroch nízkouhlíkovej stratégie chýbať. Všetky Vaše návrhy, podnety odpovede a zistenia tejto odbornej verejnej konzultácie použijeme po posúdení pri príprave nízkouhlíkovej stratégie.

Dotazník na vyplnenie