Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

finisáž výstavy - Tomáš Klepoch: OBSERVER

 

Tomáš Klepoch: OBSERVER

finisáž výstavy
spojená s komentovanou prehliadkou autora a kurátorky výstavy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Galéria Jozefa Kollára
Banská Štiavnica
Námestie Sv. Trojice 8

 

sobota 14.4.2018 – 17.00 hod
kurátorka: Diana Klepoch Majdáková
vstup voľný

Dejiny ľudskej civilizácie sú zaznamenávané prostredníctvom veľkých a významných udalostí, činov, stavieb či artefaktov. Tomu podlieha i spôsob, akým pristupujeme k ich uchovávaniu pre ďalšie generácie. Muzeálna prax často stojí na archivovaní a vystavovaní rôznych rekordov a kuriozít. Tomáš Klepoch však vystavuje banality. Zámerne odstupuje od videného a stavia sa do roly nezávislého pozorovateľa - observera.

Aktuálna Klepochova výstava v banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára /Tomáš Klepoch: OBSERVER/16.2.-14.4.2018/ je výsledkom dlhodobejšieho umeleckého prieskumu. Autor zozbieraný obrazový materiál spracoval v umeleckej kolekcii pozostávajúcej z grafických listov a veľkorozmerných drevorezov.

Ústrednou postavou Klepochovho projektu “Observer” je absolútny cudzinec - návštevník z vesmíru, ktorý našu planétu a jej obyvateľov skúma lakonicky a bez nadšenia. Vyberie si okrajovú tému ľudských prejavov v prostredí mimo veľkých centier - na dedine či v prírode. Nezaujímajú ho maľované kostolíky, ale svojpomocné prístrešky pre autá. Nezaznamenáva domy, ale ich zadné a skryté dvory. Nekochá sa scenériou hôr, mapuje ľudské odpadky visiace na stromoch či zarastené trávou. Svoj vedecký výskum plánuje svojim mimozemským vedeckým súkmeňovcom predstaviť ako súbor artefaktov a zaznamenaných situácií, ktoré náš druh možno (a možno nie) odlišujú od mnohých iných podobných druhov v známom vesmíre. Na základe tohto príbehu Klepoch volí formu výberu a pozorovania lokalít - robí tak zdiaľky, cez kruhový hľadáčik ďalekohľadu, sám ako nepozorovaný a nepozvaný hosť.

- - - - - - - - - - - - - -
Tomáš Klepoch /*1981, Bratislava/. Autor je absolventom VŠVU Bratislava. Študoval v ateliéri Roberta Jančoviča, Ivana Csudaia a Pavla Chomu. V tvorbe sa ťažiskovo venuje grafike, ilustrácii a grafickému dizajnu. Svoje autorské projekty vystavuje doma aj v zahraničí, zúčastňuje sa aj skupinových výstav. Klepochove ilustrácie a autorské knihy získali viacero ocenení.

Iveta Chovanová
0907076645, www.muzeumbs.sk,