Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Domica, výnimočná jaskyňa v Slovenskom krase

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Vás na 67. speleopodujatie Domica, výnimočná jaskyňa v Slovenskom krase, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2017 o 16.00 hod. v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Ul. Školskej 4.

Na prednáške jaskyniarov, odborníkov zo ŠOP – Správy slovenských jaskýň P. Bellu a M. Kudlu sa dozviete mnohé zaujímavé informácie o unikátnej jaskyni Domica, ktorá je azda najznámejšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Jej podzemné priestory objavil v roku 1926 Ján Majko, vtedajší člen finančnej stráže. Okrem významných prírodných hodnôt je táto lokalita pozoruhodná aj vzácnymi archeologickými nálezmi. Pre svoj význam bola zaradená do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva