Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Deň otvorených dverí do Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí do Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa bude konať dňa 20. apríla 2017 v čase 10.00 – 15.00 hod. v priestoroch budovy múzea na Ul. 1. mája 38.
Budeme radi, ak si nájdete čas a prídete medzi nás. Pripravili sme množstvo zaujímavých informácií a aktivít nielen pre deti ale aj dospelých. Budete mať možnosť zoznámiť sa s činnosťou a úlohami Archívu SMOPaJ, prehliadnuť si depoty a vybrané archiválie, vyrobiť si vlastnú „stredovekú“ listinu. Môžete si vyskúšať pečatenie listín, písanie brkom aj pierkom, poskladať puzzle z kópie dokumentov, či zisťovať tajomstvá Braillovho písma i rukopisov z 1. polovice 20. storočia.
Neváhajte a príďte s nami zažiť veľa zábavy i poučenia pri objavovaní zaujímavostí v Archíve múzea.