Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ďalší Informačný seminár k výzvam č. 15 a 16 v oblasti odpadového hospodárstva sa bude konať v Banskej Bystrici

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Informačný seminár sa uskutoční 1. februára 2017 v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Program:

12:30 – 13:00 Registrácia účastníkov
13:00 – 14:30 Základné informácie o výzvach
14:30 – 14:45 Prestávka
14:45 – 15:15 Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
15:15 – 16:30 Osobné konzultácie

V prípade záujmu o účasť na informačnom seminári vyplňte, prosím, on-line formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná. Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na mailovú adresu: .

Informácie o pripravovaných seminároch k vyhláseným výzvam sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk a SAŽP www.sazp.sk.

Pozvánka na stiahnutie

Prezentácia na stiahnutie