Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časový a vecný harmonogram pre 3. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje „Časový a vecný a  harmonogram pre 3. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí, vrátane komunikačného plánu“ v lehote šiestich mesiacov od 12. 12. 2018 do 12. 06. 2019 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej vodnej správy.
Dokument môžete stiahnuť tu: 

Časový a vecný a  harmonogram pre 3. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí (PDF 0,8MB)