Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

03.11.2017 Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„

31.10.2017 Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že v súlade s § 8 a § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„.
 

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 vyhlásia počas Národnej konferencie Cyklistická doprava

24.10.2017 Kampaň Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku symbolicky uzatvorí Národná konferencia Cyklistická doprava. Podujatie organizujú Občianske združenie Mulica Žilina, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica a ďalší partneri, jeho hostiteľom bude 25. až 26. októbra 2017 mesto Trnava. Nad IX. ročníkom národnej konferencie venovanej cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite prevzali záštituminister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek, minister životného prostredia SR László Sólymos a primátor mesta Trnava Peter Bročka.
 

Workshop Obehové hospodárstvo

20.10.2017 V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa v Bratislave z iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry pre životné prostredie koná neformálny workshop za účasti viac ako 30 účastníkov zo 7 krajín, vrátane zástupcov Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry.
 

Slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným obciam v súťaži DEDINA ROKA 2017

17.10.2017 Obce úspešné v súťaži Dedina roka 2017 (SDR 2017) si z rúk ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa a zástupcov vyhlasovateľov SDR 2017 prevezmú ocenenia vo štvrtok (19. októbra 2017) v Oravskej Polhore (okres Námestovo). Slávnosť organizuje v zmysle súťažných podmienok a pravidiel víťazná obec spolu s organizátorom súťaže Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 17.00 hod. Predchádzať mu bude sprievod pozvaných hostí obcou s prezentáciu ocenených obcí.
 

BAT FÓRUM 2017

17.10.2017 II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách
 

Prostredníctvom ENVIROREKORDU chceme vrátiť STROMY DO KRAJINY

13.10.2017 Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia - Dropie pripravuje počas Medzinárodného dňa stromov (20. októbra 2017) pokus o vytvorenie ustanovujúceho slovenského envirorekordu vo výsadbe stromov na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky.
 

Vytýčenie environmentálne citlivých lokalít nad Krásnohorskou jaskyňou

09.10.2017 Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v rámci projektu LIFE+ KRASCAVE (plným názvom „Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“) na základe geologickej a geomorfometrickej analýzy širšieho územia severnej časti Silickej planiny vyčlenili v infiltračnej oblasti podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne rôzne environmentálne zraniteľné územia.
 

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

03.10.2017 Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre environmentálne aktívne mestá súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch. Zapojené mestá budú môcť prezentovať svoje aktivity v súťažných oblastiach: Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; Mestská mobilita a Adaptácia na zmeny klímy.
 

Pozvánka na školenie k novele zákona č. 309/2009 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z.

29.09.2017 Miesto konania: Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Termín konania: 30. október 2017
 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„

29.09.2017 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2014, bola schválená uznesením vlády SR č. 148/2014. Z uznesenia vlády SR vyplýva povinnosť predložiť na rokovanie vlády aktualizáciu národnej adaptačnej stratégie s ohľadom na najnovšie vedecké poznatky v oblasti zmeny klímy do 30. apríla 2018 (úloha B.2. uznesenia vlády SR).
 

Medzinárodné stretnutie zástupcov Európskej environmentálnej agentúry

28.09.2017 V dňoch od 25.9.2017-28.9.2019 sa v Bratislave koná medzinárodné stretnutie zástupcov Európskej environmentálnej agentúry (EEA), členov siete Národných referenčných centier pre výhľadové štúdie (NRC FLIS) a Národných správ o stave životného prostredia (NRC SoE) siete Eionet (Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete). Podujatie, ktorého sa zúčastňuje viac ako 80 expertov z 33 krajín, je organizované Európskou environmentálnou agentúrou v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia.
 

Týždeň zelených budov na Slovensku aj s bezplatným energetickým poradenstvom

27.09.2017 Zdravé budovy – kvalitné prostredie. To je hlavná téma tohto ročníka Týždňa zelených budov na Slovensku. V rámci tzv. Green day bude v piatok 29.9.2017 k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
 

Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a nová povinnosť pre chovateľov v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu krúžkov.

22.09.2017 Vtáky narodené a odchované v zajatí, ako aj iné vtáky narodené v kontrolovanom prostredí sa podľa zákona označujú jedinečným a nedeliteľným uzavretým krúžkom umiestneným na nohe.
 

Deň otvorených dverí u geológov

14.09.2017 Pozývame vás na Deň otvorených dverí u GEOLÓGOV, ktorý sa bude konať na pracoviskách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, Košiciach a Spišskej Novej Vsi dňa 23. septembra 2017 od 9.00 do 15.00 hod.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]