Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Pozývame vás na výročnú konferenciu „OPŽP A VÝSLEDKY JEHO REALIZÁCIE V ROKU 2013“

18.11.2013 Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Vás pozýva na výročnú konferenciu „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2013“, zameranú na prezentáciu stavu implementácie OP ŽP a jeho výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov v oblastiach podpory environmentálnej infraštruktúry a zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku.
 

Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.

11.10.2013 Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Juhovýchodná Európa bude v priebehu mesiaca december 2013 – február 2014 realizovať Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.
 

Medzirezortné pripomienkové konanie

11.10.2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie predložil na medzirezortné pripomienkové konanie materiál „Vznik sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014 na programové obdobie 2007 – 2013“.
 

Deň otvorených dverí na ŠGUDŠ

11.10.2013 Príď aj s deťmi na deň otvorených dverí do Štatneho geologického ústavu Dionýza Štúra, máme pre všetkých pripravené množstvo zaujímavostí a zábavy.
 

Itegrované úrady v rámci reformy ESO II

01.10.2013 Dňom 01.10.2013 nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
 

Za čistejší vzduch pre všetkých

22.09.2013 Celotýždňové podujatie Európsky týždeň mobility (ETM) ukončil Svetový deň bez áut. Množstvo aktivít určených pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií pripravila v meste pod Urpínom počas uplynulého týždňa rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)v spolupráci sMestom Banská Bystrica, Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica a ďalšími partnermi.
 

Plánované školenia v rámci projektu Register priestorových informácií

V súvislosti s realizáciou národného projektu Register priestorových informácií budú v mesiaci október 2015 realizované školenia. Cieľovou skupinou účastníkov sú povinné osoby identifikované v zmysle §3 Zákona č. 3/2010 o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI). Pozvánky s rozdelením organizácií do skupín s informáciou o konkrétnom termíne a mieste konania budú distribuované elektronickou formou na emailové adresy získané počas dotazníkového prieskumu v 11/2014 pod záštitou Koordinačnej rady NIPI.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]