Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Výstava hendikepovaných detí v átriu MŽP SR spojená s predajom kníh

02.12.2014 Aj v roku 2014 budú v predmikulášskom čase zdobiť priestory hlavnej budovy ministerstva životného prostredia najkrajšie práce z 15. ročníka výtvarnej súťaže pre hendikepované deti s názvom MESIAC DETSKEJ TVORBY.

Výskumný ústav vodného hospodárstva predstaví svoje činnosti na verejnej prezentácii

15.10.2014 Pri príležitosti Svetového dňa monitorovania vody organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva 16. októbra 2014 o 10:30 verejnú prezentáciu svojich rámcových činností.

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

12.09.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov...

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

04.09.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

15.08.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. 8. 2014 až 22. 8. 2014 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov. Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

OZNAM: Pozastavenie činnosti podateľne na Jeséniovej ul. 17 v Bratislave

05.08.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie informuje prijímateľov, že od pondelka 11.8.2014 bude činnosť podateľne Odboru riadenia implementácie projektov na Jeséniovej ul. 17 (budova SHMÚ) v Bratislave dočasne pozastavená z dôvodu sťahovania organizačného útvaru do nových priestorov.

Program STREDNÁ EURÓPA podporí od roku 2015 nadnárodnú regionálnu spoluprácu sumou v celkovej výške 246 miliónov Eur

07.07.2014 Počas nasledujúcich siedmich rokov budú k dispozícii prostredníctvom nadnárodného Interreg programu STREDNÁ EURÓPA prostriedky v celkovej výške 246 miliónov Eur, a to na účel financovania regionálnej spolupráce prekonávajúcej hranice.

Výzva Európskej komisie na predkladanie projektových návrhov LIFE

19.06.2014 Prvá výzva Európskej komisie na predkladanie projektových návrhov v rámci nového programu LIFE (2014-2020) pre životné prostredie a oblasť klímy bola zverejnená dňa 18. júna 2014. Výzva sa týka "tradičných" projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a projektov budovania kapacít.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie administruje ukončené projekty

11.06.2014 Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie administruje ukončené projekty.

Súťaž – Logo nového OP KŽP

24.04.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov stredných, vysokých a umeleckých škôl na vytvorenie loga pre nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „OP KŽP“).

Výročná konferencia programu nadnárodnej spolupráce Centrálna Európa 2014

14.04.2014 Týmto Vás srdečne pozývame na dvojdňovú Výročnú konferenciu Operačného programu Centrálna Európa “Spolupráca v Centrálnej Európe” 2014, kde Vám budú predstavené súčasné výsledky a zároveň priority v Centrálnej Európe (s víziou na roky 2014- 2020) a diskusiu s kľúčovými expertmi na regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Súťaž: Blysni sa vodným dielom a chráň živú vodu pre Zem

24.03.2014 Vytvor plagát, ktorý vyzýva k ochrane vody a Zeme a vyhraj vysnívaný tablet Apple Ipad Mini! Veľká súťaž o hodnotné ceny pre ZŠ (triedy 1.stupňa). Vyzvi svojich spolužiakov a kamarátov k tomu, aby chránili vodu, ktorá nám dáva život a Zem, na ktorej spolu žijeme.

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE12 zo štátneho rozpočtu

05.03.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE12.

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE11 zo štátneho rozpočtu.

04.03.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE11.

Cena ministra 2014

03.03.2014 Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v ochrane životného prostredia, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy? Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]