Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

13.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov. Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.
 

Ukončenie administratívnej kontroly VO na projekt RPI

08.01.2015 Úrad vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti ukončil administratívnu kontrolu verejného obstarávania národného projektu Register priestorových informácii a skonštatoval, že Ministerstvo životného prostredia SR ako prijímateľ prostriedkov nenávratného finančného príspevku môže uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Podpis s uchádzačom, skupinou dodávateľov tvorenou spoločnosťami Lynx – s.r.o. a Sevitech a.s., je očakávaný v priebehu januára 2015.
 

Štvrtá aktualizácia harmonogramu výziev v rámci OP ŽP

18.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtú aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.
 

Pozvánka na slávnostné predstavenie OP KŽP

11.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na “Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na nové programové obdobie 2014 – 2020″, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2014 (12:30 – 15:00 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A).
 

Zmena adresy Environmentálneho fondu

11.12.2014 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 15.12. 2014 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Martinskej ulici č. 49, Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 15.12. 2014 možná telefonická ani elektronická komunikácia.
 

Pozvánka na Výročnú konferenciu OP ŽP

11.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu „Výsledky implementácie Operačného programu Životné prostredie v roku 2014“, ktorá sa uskutoční 18. decembra 2014 (9:00 – 11:30 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A).
 

Budovanie analytických kapacít v štátnej správe

03.12.2014 Získať odborné poznatky a skúsenosti na medzinárodnej úrovni, a tak zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov v štátnej správe. To je cieľom projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom Budovanie analytických kapacít v štátnej správe, do ktorého je zapojené aj Ministerstvo životného prostredia SR.
 

Výstava hendikepovaných detí v átriu MŽP SR spojená s predajom kníh

02.12.2014 Aj v roku 2014 budú v predmikulášskom čase zdobiť priestory hlavnej budovy ministerstva životného prostredia najkrajšie práce z 15. ročníka výtvarnej súťaže pre hendikepované deti s názvom MESIAC DETSKEJ TVORBY.
 

Výskumný ústav vodného hospodárstva predstaví svoje činnosti na verejnej prezentácii

15.10.2014 Pri príležitosti Svetového dňa monitorovania vody organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva 16. októbra 2014 o 10:30 verejnú prezentáciu svojich rámcových činností.
 

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

12.09.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov...
 

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

04.09.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu
 

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

15.08.2014 Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 18. 8. 2014 až 22. 8. 2014 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov. Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.
 

OZNAM: Pozastavenie činnosti podateľne na Jeséniovej ul. 17 v Bratislave

05.08.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie informuje prijímateľov, že od pondelka 11.8.2014 bude činnosť podateľne Odboru riadenia implementácie projektov na Jeséniovej ul. 17 (budova SHMÚ) v Bratislave dočasne pozastavená z dôvodu sťahovania organizačného útvaru do nových priestorov.
 

Program STREDNÁ EURÓPA podporí od roku 2015 nadnárodnú regionálnu spoluprácu sumou v celkovej výške 246 miliónov Eur

07.07.2014 Počas nasledujúcich siedmich rokov budú k dispozícii prostredníctvom nadnárodného Interreg programu STREDNÁ EURÓPA prostriedky v celkovej výške 246 miliónov Eur, a to na účel financovania regionálnej spolupráce prekonávajúcej hranice.
 

Výzva Európskej komisie na predkladanie projektových návrhov LIFE

19.06.2014 Prvá výzva Európskej komisie na predkladanie projektových návrhov v rámci nového programu LIFE (2014-2020) pre životné prostredie a oblasť klímy bola zverejnená dňa 18. júna 2014. Výzva sa týka "tradičných" projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a projektov budovania kapacít.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]