Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

17. zasadnutie Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie

Dňa 12. apríla 2017 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva Maďarskej republiky (Budapešť) uskutočnilo 17. zasadnutie Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody (ďalej iba „Komisia“) na úrovni štátnych tajomníkov.

Delegáciu SR na zasadnutí viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla. Stretnutie nadväzuje na predchádzajúce každoročné bilaterálne stretnutia, ktorých organizáciu si strany vzájomne vymieňajú, a dlhodobú spoluprácu a výmenu skúsenosti medzi oboma partnermi v oblasti životného prostredia. Táto spolupráca sa uskutočňuje najmä v rámci jednotlivých pracovných skupín na úrovni generálnych riaditeľov, resp. riaditeľov odboru, ktorých zástupcovia sa počas roka pravidelne stretávajú.

                V úvode zasadnutia štátny tajomník Ministerstva Maďarskej republiky p. Zsolt V. Ferencz pogratuloval SR a N. Kurillovi za úspešné zvládnutie slovenského predsedníctva v Rade EÚ a ocenil aj kvalitu vzájomnej spolupráce v oblasti životného prostredia oboch krajín. V ďalšom pokračovaní zasadnutia členovia slovenskej a maďarskej časti Komisie postupne zosumarizovali pokrok a výsledky spolupráce jednotlivých pracovných skupín, zriadené v nasledujúcich oblastiach:

 

-         ochrana zložiek životného prostredia a informácie

-         posudzovanie vplyvov na životné prostredie

-         bezpečnosť životného prostredia

-         ochrana prírody a krajiny

-         územné plánovanie a integrovanú regionálnu environmentálnu politiku

-         odpadové hospodárstvo

-         hygiena životného prostredia

-         geológia

-         staré environmentálne záťaže

 

Okrem aktivity pracovných skupín bola na zasadnutí Komisie prezentovaná aj informácia o spolupráci v oblasti meteorológie a cezhraničných vôd. Na základe iniciatívy zo strany SR bola na stretnutí otvorená aj téma environmentálnej kriminality, jej riešenie v oboch krajinách a vzájomná spolupráca. Strany súhlasili na prehĺbení kontaktov a komunikácie v tejto oblasti.

                Obaja štátny tajomníci na záver zasadnutia skonštatovali veľmi dobrú úroveň spolupráce a vyzdvihli dôležitosť vzájomnej výmeny informácií skúseností. Vyzvali tiež jednotlivých členov Komisie k  udržania tejto situácie a zintenzívneniu spolupráce, najmä v oblastiach, ktoré sú prioritné z národného a európskeho pohľadu.

                V neposlednom rade štátny tajomník N. Kurilla na zasadnutí Komisie pozval maďarských kolegov na blížiacu sa konferenciu, ktorú organizuje MŽP SR v spolupráci s UNESCO, ktorá sa uskutoční 5. mája v Bardejove.