Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/020373/Kr

Žiadosť o povolenie výnimky organizovať verejné turistické podujatie v mesiaci august - výstup na Ploskú, na území NP Veľká Fatra.

Žiadateľ: Obec Necpaly