Vytlačiť Poslať stránku

OU-BB-OSZP1-2016/027868-Ku

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k možnosti významného vplyvu projektu „Inovácia produktov a procesu tlače obalových materiálov spoločnosti Obalprint, a.s.“ na územia európskej sústavy chránených území.