Vytlačiť Poslať stránku

2016/035918/Pt

Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – mestská organizácia v Trnave, Vajanského 23, 917 00 Trnava o predĺženie platnosti vydaného rozhodnutia číslo OU-TT-OSZP1-2014/017958/Pt, ktorým bola povolená výnimka na vjazd a státie s motorovými vozidlami v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona, do Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v katastrálnom území Buková, ľavý breh vodnej nádrže Buková. Výnimku žiadajú predĺžiť do 31.12.2017.

Oznámenie