Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00059/KU/1

 

Spoločnosť M-MARKET, a.s., Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, požiadala o zmenu v časti B) výroku rozhodnutia číslo spisu: 2013/00059 zo dňa 11.02.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2013. Zmena rozhodnutia má pozostávať zo zmeny pôvodného termínu uskutočnenia náhradnej výsadby do 30.09.2013 a zo zmeny zastúpenia drevín určených na náhradnú výsadbu. Účastník konania odôvodňuje svoju žiadosť tým, že pri uskutočnení náhradnej výsadby v pôvodnom termíne sa obáva o jej znehodnotenie počas realizácie stavby a poukazuje tiež na ťažkú dostupnosť sadeníc klokoča perovitého a duba letného s výškou nad 130 cm na trhu.

WebJET Toolbar
DocID: 8659 Edituj stránku
Zmenil:
ouzpvk ouzpvk
Dátum:
18.04.2013 9:08

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže